Vragen en antwoorden

ALGEMEEN

Wanneer moet ik mij ziekmelden?

Jij valt, net als ziekenhuispersoneel, artsen en wijkverpleegkundigen onder de speciale zorgrichtlijn van het RIVM. Dat betekent dat je je alleen ziek meldt bij gecombineerde gezondheidsklachten. Gecombineerde gezondheidsklachten betekent: verkoudheid en/of hoesten én koorts. 

Ik twijfel over een situatie. Wat moet ik doen?

Lees eerst deze instructie helemaal goed door. Toch nog twijfel? Overleg dan met je regiocoach.

MIJN VEILIGHEID

Hoe bescherm ik mijzelf tegen besmetting?

In ieder geval:
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand
 • Schud geen handen en heb geen ander lichamelijk contact  
 • Was je handen 30 seconden met water en zeep
 • Droog je handen of snuit je neus met een wegwerp (papieren) zakdoek, en gooi deze na gebruik weg
 • Hoest en nies in je elleboog.
Wat verder nog kan
 • Wijs je klant erop dat gezondheidsklachten die gerelateerd kunnen zijn aan corona telefonisch gemeld moeten worden voordat je werkzaamheden aanvangen.
 • Indien mogelijk verblijft je klant in een andere ruimte dan de ruimte waarin jij aan het werk bent.
 • Tijdens jouw werkzaamheden bij de klant zijn alleen de klant en eventuele huisgenoten aanwezig. Bezoek of anderen die niet woonachtig zijn in de woning dienen niet aanwezig te zijn tijdens de hulpverlening.
 • Je kunt altijd (al dan niet telefonisch) overleggen met je klant en vragen naar eventuele gezondheidsklachten en afspraken hierover maken met de klant.

Heb ik een mondkapje nodig?

Nee, het dragen van een mondkapje heeft volgens het RIVM geen toegevoegde waarde. Bovenstaande hygiënemaatregelen zijn effectiever en daarom belangrijker.

Beschermende middelen zoals mondkapjes worden alleen gebruikt door medisch personeel die fysiek contact hebben met de klant.

Ik behoor zelf tot de risicogroep, wat nu?

Het RIVM heeft onderstaande groepen geduid als risicogroep:
Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:

 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • chronische hartaandoeningen
 • diabetes mellitus (suikerziekte)
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • verminderde weerstand tegen infecties
 • medicatie bij auto-immuunziekten:
  • na orgaantransplantatie
  • bij hematologische aandoeningen (bloedziekten)
  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is
  • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
 • een hiv humaan immunodeficientievirus

Val jij onder deze kwetsbare doelgroepen, overleg dan een verklaring van jouw behandelend arts aan de arbodienst. Neem in dat geval contact op met je regiocoach om individuele afspraken te maken.

Wanneer en hoe kan ik op corona worden getest?

Het is voor huishoudelijke hulp mogelijk om te worden getest op corona als je de volgende klachten hebt: 
 • Hoesten en/of
 • Neusverkouden en/of
 • Koorts (hoger dan 38 graden)
De test kan alleen bij de GGD worden aangevraagd door een arts die eerst jouw situatie heeft beoordeeld. Heb je dus klachten, neem dan contact op met je huisarts en zeg dat je werkzaam bent in de thuiszorg. Belangrijk om te weten: de GGD organiseert het testen. 

Totdat de uitslag bekend is doe je het volgende:
 • Heb je klachten met koorts? We melden je ziek en je blijft thuis
 • Heb je klachten zonder koorts? Je blijft bij voorkeur thuis. Als je er toch op staat om te gaan werken, overleg je met jouw klanten of je kan komen. Naast het strikt hanteren van de algemene hygiënemaatregelen, werk je altijd met persoonlijke beschermingsmiddelen; mondkapje, schort, bril, handgel en handschoenen. Deze zijn op te vragen via jouw regiocoach.
Als de uitslag van de test binnen is, vragen we je om je regiocoach in te lichten. Bij een positieve uitslag melden we je ziek, als dat nog niet gebeurd is. Ook zal er vanuit de GGD een contactonderzoek plaatsvinden met de mensen met wie jij in contact bent geweest. Deze mensen zullen vervolgens ingelicht worden over de situatie. Als je negatief getest bent overleggen we samen wanneer je jouw werkzaamheden weer kunt hervatten.

Wat weten mijn klanten?

 • Al je klanten hebben een brief gehad waarin we ze vragen direct contact met ons op te nemen bij gezondheidsklachten.
 • Ook benadrukken we in de brief het belang van afstand houden en de overige hygiëne maatregelen.

Mijn klant is positief getest op corona. Wat nu?

Wanneer je klant positief is getest op corona, wordt ondersteuning in principe uitgesteld. Soms kan zorg echter niet worden uitgesteld omdat de klant kwetsbaar is. In die gevallen kan je samen met je Regiocoach beslissen om er toch heen te gaan. De Regiocoach kan je dan voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen als; een mondkapje, schort, bril, handgel en handschoenen. Let op; je werkt nooit zonder overleg met de Regiocoach en zonder persoonlijke beschermingsmiddelen bij een positief geteste klant!

Wat doe ik als een klant gezondheidsklachten heeft?

We vragen onze klanten om gezondheidsklachten die in verband gebracht kunnen worden met corona, van te voren telefonisch aan jou te melden. Besef jezelf altijd dat het mogelijk is dat een klant zich hier (al dan niet bewust) niet aan houdt. Check dus altijd voordat je bij een klant naar binnen stapt, of er sprake is van gezondheidsklachten. Als er sprake is van gezondheidsklachten die verband houden met het coronavirus (hoesten, neusverkoudheid en/of koorts) blijf je buiten staan en doe je het volgende:

 • Je houdt 1,5 meter afstand
 • Je overlegt zelf met de klant of de hulp uitgesteld kan worden naar een ander moment. Op het afgesproken moment check je ook weer of er geen klachten zijn. 
 • Als er een dringende reden is om de hulpverlening wel uit te voeren, overleg je met jouw Regiocoach of inzet verantwoord en noodzakelijk is, zo nodig kan de hulpverlening doorgang vinden met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen. Kan je jouw Regiocoach niet bereiken, bel dan onze servicedesk op 088-298 74 74
 • Je wast (thuis) je handen, minimaal 20 seconden.

Ik heb bij een klant gewerkt die later corona bleek te hebben. Wat nu?

 • Je informeert je huisarts (je vermeldt hierbij dat je in een vitaal beroep werkzaam bent);
 • Je meldt dit altijd bij je regiocoach;
 • Als je gezondheidsklachten ontwikkelt neem je direct contact op met je huisarts, deze kan je bij de GGD aanmelden voor een coronatest. Heb je gecombineerde klachten? Dan meld je je ziek bij de Regiocoach.
 • Zolang je zelf geen gezondheidsklachten hebt ontwikkeld kan je je werkzaamheden bij andere klanten gewoon blijven voortzetten. Voel je je daar niet prettig bij? Dan is het ook mogelijk om in overleg met je Regiocoach verlof op te nemen.


VEILIGHEID VAN MIJN KLANTEN

Iemand bij mij thuis heeft koorts, is verkouden en/of hoest. Kan ik gaan werken?

Ja, volgens de richtlijnen van het RIVM kan je gewoon gaan werken omdat je tot de vitale beroepen behoort. Je moet zelf wel vrij zijn van ‘gecombineerde klachten’. Voel je je hier niet prettig bij? Dan is het mogelijk om in overleg met je Regiocoach verlof op te nemen.

Mijn klant heeft de hulp tijdelijk stop gezet, wat nu?

 • Probeer klanten gerust te stellen; als er geen gezondheidsklachten zijn en de hygiëneregels strikt in acht worden genomen, is het risico op besmetting klein. Als het mogelijk is, probeer je de hulp bij de klant gewoon door te laten gaan.
 • Bespreek met je klant of de hulpverlening op een ander tijdstip mogelijk is, bijvoorbeeld later in de week. Je mag gedurende de coronacrisis door de week ook ’s avonds werken tot 20:00 uur of op zaterdag tussen 8:00 en 12:00 uur.
 • Als je klant toch geen hulp wil, registreer je wel jouw dienst. Heeft de klant binnen 24 uur afgezegd dan registreer je de hele dienst, als er buiten 24 uur afgezegd is, registreer je 20 minuten, ongeacht de duur van het telefoongesprek. 
 • Zolang de klant geen hulp wil, bel je de klant wekelijks op. Het is belangrijk dat een deel van onze dienstverlening toch op afstand door gaat. Dit is onze signaleringsfunctie en het sociale praatje. Verdere instructies vind je hier
 • Bij een afzeggende klant is het verrichten van andere werkzaamheden zoals het doen van boodschappen en het halen van medicatie tijdelijk toegestaan. Het totaal aantal uren van het bellen en de andere werkzaamheden mogen nooit langer zijn dan de originele werktijd. Voor verdere instructies verwijzen we naar de handleiding voor de signaleringslijn.
 • Kom je niet aan je contracturen omdat je klant heeft afgezegd? Natuurlijk bel je wekelijks je afzeggende klant maar daarnaast is het ook mogelijk om een andere klant te helpen die wel huishoudelijke hulp wil ontvangen. Hiervoor verwijzen we je naar de openstaande planningen op Remote Pro. Is er op dit moment geen klant beschikbaar? Je mag dan altijd verlof opnemen. Een andere optie is om je uren op een later tijdstip in te halen. Jouw contracturen moeten namelijk binnen een kalenderjaar gewerkt worden. Heb je hier vragen over neem dan contact op met je regiocoach.
 • In de handleiding voor de Signaleringslijn vind je meer informatie hierover. 

Mijn klant wil niet meewerken aan 1,5 meter afstand, wat doe je?

Soms bereiken ons berichten dat klanten zich niet aan de afstandsregel van 1,5 meter willen houden. Dat is onacceptabel omdat het direct effect kan hebben op jouw gezondheid en die van je andere klanten. Wij zijn als werkgever verantwoordelijk voor jouw veiligheid. Meld het daarom direct bij je regiocoach als een klant zich niet aan de 1,5 meter afstand-regel houdt!

Ik heb een kwetsbare klant die niet zonder hulp kan, wat gebeurt er als ik ziek word?

 • Je hebt een mail gehad met het verzoek om kwetsbare klanten door te geven Kwetsbare klanten zijn klanten waar een gezondheidsrisico of andere knelpunten dreigen te ontstaan als zij geen hulp bij het huishouden ontvangen.  Als je deze lijst nog niet ingevuld hebt, doe dit dan zo snel mogelijk.
 • Probeer als je ziek wordt en ertoe in staat bent, in ieder geval de eerste dag vervanging te regelen binnen het team voor jouw meest kwetsbare cliënten.

REGELZAKEN

Uitbreiding diensttijden

In sommige gevallen kan het een uitdaging zijn in deze crisis om werk en privé te scheiden. Bijvoorbeeld omdat je een van je kinderen ziek is of omdat ze halve dagen naar school gaan. Daarom hebben we onze diensttijden tijdelijk verruimd. Zo mag je naast de reguliere werktijden met jouw klanten afspreken om door de week ’s avonds te werken tot 20:00 of in het weekend op zaterdag tussen 8:00 en 12:00 uur. Dat kan je net even de extra flexibiliteit bieden die je nodig hebt. Overleg met je Regiocoach hierover is niet nodig, wel vinden we het belangrijk dat je goed overlegt met je klanten en zij ook hiervoor hun goedkeuring geven. Ook pas in Remote Pro je planning aan.

Gaan de teamoverleggen door?

De teambijeenkomst is een belangrijk moment. Niet alleen om elkaar te zien maar ook om ervaringen uit te wisselen en nieuws te delen. De teambijeenkomsten gaan dan ook door, maar net iets anders dan je gewend bent. Bij Axxicom Thuishulp maken we gebruik van videobellen via de Lifesize app (zowel voor Android als Apple). Zo kunnen we elkaar toch online spreken én zien! Jouw regiocoach stuurt je een uitnodiging.

Let op:

De genoemde antwoorden zijn praktische handvatten gebaseerd op de actuele richtlijnen van het RIVM. Indien richtlijnen veranderen passen wij deze handvatten zo snel mogelijk hierop aan. Actuele richtlijnen van het RIVM gaan altijd voor.