Tweejaarlijks onderzoek: klanten zijn zeer tevreden over de thuishulp

10/02/2022
Delen via \a\a

‘Een heerlijk gevoel als je huis weer schoon is als je dat zelf niet meer kan.’

Het is een van de vele positieve reacties in het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek van Axxicom Thuishulp. En tevreden zijn klanten over de dienstverlening. Waar de organisatie als geheel nog een 7,7 als rapportcijfer krijgt, rolt er voor de huishoudelijke hulpen zelfs een 8,2 uit. Een ander opvallende conclusie is de hoge respons op het onderzoek. Bijna zes op de tien klanten van Axxicom Thuishulp hebben hun mening gegeven.

klanttevredenheidsonderzoek%20Axxicom%20(1).jpg
Peggy Smeets, Directeur Thuisdiensten Incluzio

 

 

Regelmatig de behoeften van klanten peilen is iets wat Peggy Smeets, directeur Thuisdiensten van Incluzio, waar Axxicom Thuishulp onderdeel van uitmaakt, belangrijk vindt. ‘Sommige gemeenten vragen ons om een klanttevredenheidsonderzoek te houden. Maar we doen het ook uit eigen beweging om te weten wat onze klanten van de dienstverlening vinden.’ Het onderzoek levert essentiële punten op om de dienstverlening van Axxicom Thuishulp verder te verbeteren. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met een aandachtspunt uit het onderzoek in het jaar 2019: de telefonische bereikbaarheid optimaliseren. De resultaten van het recente onderzoek wijzen uit dat er op dit vlak een flinke stap is gezet.

 

 

Langer zelfstandig thuis blijven wonen

Ook een andere conclusie springt eruit. Zo is maar liefst 92% van de klanten het eens met de stelling dat zij dankzij hun thuishulp langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Klanten vinden dat thuishulpen netjes omgaan met privégegevens en hun spullen. Huishoudelijke hulpen houden zich ook goed aan de gemaakte afspraken en gaan op een prettige manier met hen om. ‘Waar hulpen heel goed in zijn is in het hart hebben voor hun klanten. Hoeveel gedoe er ook is in hun privéleven: de klant staat altijd op nummer één’, is het compliment dat Peggy heeft voor alle thuishulpen.

Personeelskrapte

De hoge scores - 7,7 voor de organisatie, 8,2 voor de huishoudelijke hulpen - krijgen nog meer betekenis in een tijd van schaars personeel. Door intensief in te zetten op werving kan Axxicom Thuishulp nog altijd de personele bezetting over het algemeen goed rond krijgen. Maar, zegt Peggy, ‘ook onze klanten ervaren dat wij weleens te maken hebben met personeelskrapte. We proberen altijd voor een zo goed mogelijke oplossing te zorgen. Maar ook wij ontkomen er niet aan dat er weleens een andere hulp moet invallen of dat we zelfs een weekje moeten overslaan.’

Spannende tijd

Ook corona heeft het huishoudelijke werk er voor de thuishulpen van Axxicom Thuishulp niet eenvoudiger op gemaakt. ‘Er was aan de ene kant wel wat geregel. We konden niet altijd de dienstverlening leveren die we wilden leveren, doordat wij ook met zieken te maken hadden. Voor beiden was het een spannende tijd. Hulpen wist ook niet wat ze achter de voordeur zouden aantreffen. Aan de andere kant zag je ook dat de hulp in coronatijd vaak de enige was die bij een klant over de vloer kwam. Misschien is de klant hierdoor de hulp juist nog meer gaan waarderen.’

Het onderzoeksrapport - onafhankelijk uitgevoerd door Bosscher & De Witte - laat goed zien waarom thuishulp zo belangrijk is. Een paar quotes van klanten: ‘De broodnodige ondersteuning bij het huishoudelijke werk.’ ‘Ik vind het fijn dat dingen die ik niet meer kan doen nu wel gedaan worden, ik hou niet van een vies huis.’ ‘Wij kijken elke week ernaar uit dat ze komt.’ ‘De hulp vind ik echt een geweldig mens.’ ‘Mevrouw is aardig en brengt mij ook aan het lachen.’

Activeren van klanten

Naast de vele loftuitingen ziet Axxicom Thuishulp ook na dit onderzoek mogelijkheden om door te pakken. Met name het activeren van klanten staat hoog genoteerd. Peggy: ‘Daar gaan we nu de focus op richten, om de klanten te stimuleren iets in het huishouden te doen wat hij of zij nog wél kan of om naar buiten te gaan. Dat vinden we heel belangrijk. Niet dat de hulp gaat wandelen met een klant, maar wel dat je een klant aanzet om toch te proberen naar buiten te gaan voor een ommetje of een boodschap. Ja, daar speelt een thuishulp een grote rol in. Klant en hulp hebben nu eenmaal een sterke band. De thuishulp is vaak de enige stabiele factor in het leven van een klant. Daarom is die klant eerder bereid om iets aan te nemen van zijn of haar thuishulp.’