Resultaatgericht indiceren in Axxicom Hollands Kroon vanaf 1 januari 2023: persoonlijker, eerlijker, toekomstgerichter

14/11/2022
Delen via \a\a

Bent u inwoner van de gemeente Hollands Kroon én ontvangt u hulp bij het huishouden vanuit de Wmo? Dan verandert er iets voor u. De gemeente stapt over op 'resultaatgericht indiceren'. Dit houdt in dat het voortaan gaat om de vraag wat voor u een schoon en leefbaar huis is. Van de gemeente heeft u hier een brief met uitleg over gekregen. Het zou kunnen zijn dat u hier nog vragen over heeft. Veel van deze vragen zullen worden beantwoord in de veelgestelde vragen. En anders kunt u contact opnemen met de gemeente. Die gegevens vindt u ook in de brief. 

Dame zit in huiskamer

Meer informatie

Wat is resultaatgericht indiceren precies?

Hulp bij het huishouden is bedoeld om inwoners te ondersteunen bij wat ze zelf niet meer kunnen. Dat laatste is belangrijk: wat kan iemand zelf nog? In de praktijk blijkt dat veel inwoners die hulp bij het huishouden krijgen, zelf nog kleine huishoudelijke klusjes in huis kunnen doen. Denk aan keukenkastjes schoonmaken of stoffen. Dat is ook nog eens heel goed om de vitaliteit bij het ouder worden te behouden.

Meestal is er ook wel iemand in de omgeving die wil helpen bij huishoudelijke taken, zoals een familielid of mantelzorger, een buur of een kennis. Die werkzaamheden hoeft een thuishulp dan niet te doen. En in sommige gevallen hebben inwoners zelf de financiële middelen om de hulp bij het huishouden te kunnen betalen.

 

Bij resultaatgericht indiceren brengen we in kaart:

  • wat er moet gebeuren;
  • wat iemand zelf nog kan;
  • waar iemand hulp bij kan krijgen van de omgeving;
  • en waarbij de hulp nodig is van een thuishulp.

Voorop staat dat een huis schoon en leefbaar moet zijn. Daarom laten de gemeente en Incluzio Hollands Kroon de indicatie graag over aan Axxicom Thuishulp. Axxicom Thuishulp levert namelijk de hulp in de huishouding in Hollands Kroon. En daarmee zijn zij de expert op dit gebied. Axxicom Thuishulp heeft in meerdere gemeenten ervaring met resultaatgericht indiceren.

Waarom deze verandering?

Door resultaatgericht te indiceren, krijgt iedereen precies de hulp bij het huishouden die nodig is. Niets meer, maar ook niets minder. Het is dus persoonlijker: afgestemd op de eigen situatie van de inwoner. En het is ook een eerlijkere manier om hulp vast te stellen. Want op deze manier kan de gemeente het budget voor hulp bij het huishouden beter spreiden over meer inwoners. Met andere woorden: iedereen krijgt ondersteuning bij wat echt nodig is én meer inwoners kunnen hulp bij het huishouden krijgen. En dat is belangrijk, want we worden met elkaar steeds ouder. Daarmee is resultaatgericht indiceren vooral toekomstgerichter. Met elkaar dragen we eraan bij dat er ook in de toekomst hulp bij het huishouden is voor iedereen die ervoor in aanmerking komt.

Wanneer begint de nieuwe situatie?

In de periode tot 1 juli 2023 bekijkt Axxicom Thuishulp per huishouden hoeveel hulp er nodig is. Elke inwoner krijgt een indicatiegesprek. Na het gesprek wordt een activiteitenplan gemaakt. Bij deze gesprekken kan een familielid, een mantelzorger of een kennis, de inwoner ondersteunen. Ook heeft de gemeente Hollands Kroon hiervoor cliëntondersteuners beschikbaar. Uiterlijk 1 juli hebben alle inwoners een nieuwe indicatie. Het kan dan ook zijn dat de hulp helemaal stopt. Bijvoorbeeld omdat blijkt dat inwoners de hulp bij het huishouden zelf kunnen regelen.