Je signaleert als thuishulp iets bij een klant - en dan?

06/05/2021
Delen via \a\a

Sinds een jaar werken thuishulpen van Axxicom met een signaleringskaart.

Het is een handige checklist om te bepalen of klanten misschien extra ondersteuning kunnen gebruiken. Vaak is die ondersteuning dichtbij: familie, het eigen netwerk of collectieve voorzieningen, het zogenaamde ‘voorliggend veld’. Samen met het voorliggend veld is iemand vaak tot meer in staat dan hij of zij denkt. En dat activeren van klanten is weer belangrijk om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Maar wat kun je als thuishulp méér doen dan alleen maar signaleren? Daarvoor loopt er nu een project bij Axxicom Thuishulp en Cordaan Thuisdiensten.

hulp%20en%20klant%20dirniken%20koffie.jpg
Daphne%20van%20Heeswijk.jpeg

Oren en ogen openhouden is een belangrijke neventaak voor thuishulpen, naast het zorgdragen voor een schoon en leefbaar huis. Door hun regelmatige aanwezigheid bij klanten zijn zij het die veranderingen in het gedrag vaak als eerste opmerken. Als een thuishulp er snel genoeg bij is, kan tijdig ondersteuning worden georganiseerd zonder dat er meteen een beroep hoeft te worden gedaan op – duurbetaalde en schaarse – zorgprofessionals.

 
Incidenten registreren gebeurt nu al binnen Remote Pro, het eigen signaleringssysteem van Axxicom Thuishulp en Cordaan Thuisdiensten. Maar welke signalen kunnen erop duiden dat er misschien ‘iets’ aan de hand is met een klant? Daarvoor is de signaleringskaart gelanceerd. Aan de hand van de ‘6 V’s’ op de kaart kunnen thuishulpen het gedrag van hun klant monitoren. Die thema’s zijn valpreventie, voedselveiligheid, vaardigheid, vereenzaming, verwardheid en verwaarlozing.
 
 

Positieve gezondheid

De signaleringskaart sluit nauw aan bij het gedachtegoed van positieve gezondheid. Dat vrij nieuwe begrip gaat verder dan alleen maar de officiële definitie van gezondheid: de afwezigheid van ziekten. Doel van positieve gezondheid is juist dat mensen veerkrachtig genoeg zijn om te kunnen omgaan met alles wat zich in een leven kan voordoen. Dat kan door hen te activeren en in beweging te brengen - klanten stimuleren om actie te ondernemen is ook een van de doelen van de signaleringskaart.

Makkelijker de koppeling maken

‘De signaalkaart hebben we een jaar terug officieel geïntroduceerd, nadat we al landelijke pilots hadden gedraaid en de 6 V’s heel succesvol bleken’, zegt projectmanager Daphne van Heeswijk. ‘Na gerichte aandacht en begeleiding van onze thuishulpen om deze kaart te gebruiken, pakken we nu door: als je iets signaleert, wat kun je dan doen? Hoe maak je als thuishulp de koppeling met het voorliggend veld?’

Privéleven van de klant

Situaties kunnen thuishulpen weleens voor vragen stellen, constateert Daphne. ‘Je begeeft je toch in het privéleven van de klant. Vereenzaming bijvoorbeeld is een lastig thema. Ga dat maar eens uitvragen bij je klant. En misschien vind jij iemand eenzaam, maar heeft die ander er vrede mee als er maar eenmaal in de week iemand op bezoek komt. Als die klant daar verder geen behoefte aan heeft, dan is dat natuurlijk prima. Je kunt niet zomaar het stempeltje ‘eenzaam’ op iemand drukken.’

Een thuishulp heeft daarom niet alleen een belangrijke rol in die signalering, maar ook een verantwoordelijke. ‘Het kan best weleens zijn dat je twijfelt: ik signaleer dit of dat, maar moet ik er nou wel of niet iets mee? In zo’n geval kun je ervoor kiezen om te overleggen. Bijvoorbeeld met je teamondersteuner, regiomanager of coördinator.’

Stukje maatwerk

Het project van de twee thuisdiensten moet thuishulpen meer inzicht geven in de mogelijkheden om klanten te activeren en de vragen die een klant heeft te faciliteren. Met die kennis kan een thuishulp klanten gericht adviseren om verandering in hun eigen situatie aan te brengen. Daphne, met het voorbeeld van een eenzame klant: ‘Als iemand het moeilijk vindt om nieuwe mensen te leren kennen dan is het voorliggend veld ook lastig. Daarin is weer een stukje maatwerk nodig: wat werkt dan wel? Is het misschien beter als er een vrijwilliger bij die mevrouw of meneer thuis komt? Of is er een buurtgenoot met hetzelfde probleem? Dan zou je kunnen kijken of er een match te maken valt.’

Thuishulp meer handvatten geven

Twee breed samengestelde werkgroepen binnen zowel Axxicom Thuishulp als Cordaan Thuisdiensten buigen zich nu over de invulling. Daphne: ‘We willen thuishulpen meer handvatten geven om het gesprek met de klant aan te gaan. Wat kan een klant eventueel nog zelf? Welke vragen heeft de klant ? En hoe prikkel je die klant om ook zelf iets te gaan doen? Het gaat erom dat mensen zoveel mogelijk eigen regie over hun leven hebben. En daar komt het gedachtegoed van positieve gezondheid weer om de hoek kijken: mensen veerkrachtiger maken.’