Aanstelling ‘aandachtsfunctionaris’ moet thuishulpen alerter maken op huiselijk geweld

01/04/2021
Delen via \a\a
Huiselijk geweld: het komt voor, en vaak ook. Officiële cijfers zijn niet bekend, maar schattingen gaan richting de 200 duizend mensen per jaar. Als thuishulporganisatie kunnen we er - ongewild - ook mee worden geconfronteerd. Daarom bestaat er een meldcode voor organisaties zoals Axxicom Thuishulp: een stappenplan hoe te handelen als we denken dat ergens huiselijk geweld in het spel is. In Esther van Dijk hebben medewerkers nu een deskundig aanspreekpunt over dat moeilijke onderwerp. Daarvoor heeft regiocoach Esther een speciale training gevolgd: die van aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.
Esther van Dijk, aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

‘Als medewerker bij een klant thuis heb je weleens het vermoeden van huiselijk geweld. Alleen ben je zelf heel erg zoekende. Je hebt dan al gauw zoiets als ‘het is een ver van mijn bed show, laat maar’. Ook omdat je niet goed weet wat je moet doen. Als aandachtsfunctionaris wil ik medewerkers helpen: wat zie je, wat kun je doen? Dan is het fijn om een sparringpartner te hebben bij wie ze terecht kunnen om er even over te praten: heb ik het wel goed gezien?’

Ook Axxicom Thuishulp houdt geen cijfers bij over huiselijk geweld binnen de klantenkring. Maar, zegt Esther, ‘eigenlijk willen we er serieuzer mee omgaan, omdat de cijfers het aangeven. Geweld in huis moet in veel meer situaties voorkomen dan wij denken. Zoals oudermishandeling, en in sommige situaties ook wel kindermishandeling. Ik durf het niet zeker te zeggen, maar ik vermoed dat medewerkers weleens ‘iets’ zien bij klanten. Vandaar dat wij hier een slag in willen slaan en medewerkers meer willen trainen om signalen op te pakken.’
 

Regiocoaches begeleiden

Haar collega-regiocoaches krijgen de verantwoordelijkheid om thuishulpen meer attent te maken op die signalen. Esther: ‘Ik ga de coaches hierin begeleiden, zodat ze dit in bijeenkomsten voor medewerkers kunnen vertellen. Als thuishulpen het vermoeden hebben, of twijfels hebben of het gebeurt, kunnen ze contact met mij opnemen. Ik ga dan met de hulpen in gesprek. Wat voor signalen zie je? Wat is er gebeurd? Samen kijken we dan welke stappen we gaan zetten.’
 

Meldcode volgen

Zo’n stap kan dus het volgen van de meldcode zijn, een verplichting die ook een thuishulporganisatie als Axxicom Thuishulp heeft. Die meldcode kan ertoe leiden dat er professionele hulp wordt ingeschakeld. Of dat er een melding wordt gedaan bij Veilig Thuis, het meldpunt voor dit soort gevallen. Dat gebeurt overigens pas als het betrokken familielid dat slachtoffer zou zijn ermee instemt. Esther: ‘Mijn rol is om daarover in gesprek te gaan: moeten we de meldcode volgen, is er extra hulp nodig?’
 

Training

Als aandachtsfunctionaris is Esther er om dat proces zorgvuldig te begeleiden. De training die zij heeft gevolgd, is daar helemaal op toegespitst. ‘Je leert hoe je een melding moet documenteren, hoe je een melding invult, welke soorten van mishandeling er zijn. Ook kom je meer te weten welke hulp je erbij kunt inschakelen.’
 
Esther onderkent dat het een drempel kan zijn om haar in vertrouwen te nemen. ‘Die is er zeker. Het is ook heel moeilijk. Je hebt als thuishulp toch een vertrouwensband met je klant die je niet wilt beschadigen. Daarom is het fijn om met mij te overleggen: ik heb dit of dat gezien, wat moet ik ermee doen, hoe moet ik het aanpakken? Ik kan daarbij helpen.’
 

Meerwaarde voor Axxicom Thuishulp-klanten

Ook voor Axxicom Thuishulp-klanten heeft haar ‘promotie’ tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld meerwaarde. Esther: ‘Als het gebeurt in hun directe omgeving dan weten zij dat wij er alert op zijn. En dat ze via Axxicom Thuishulp ook hulp kunnen krijgen om er iets aan te doen. Een klant kan mij ook bellen.’