Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

De Huishoudelijke Hulp Toelage oftwel HHT is bedoel om  werkgelegenheid binnen de huishoudelijke hulp te behouden. Daarnaast zorgt de Huishoudelijke Hulp Toelage ervoor dat cliënten de mogelijkheid krijgen om meer uren hulp te krijgen. Op deze pagina leest u meer over Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).

Wat is HHT?

De Huishoudelijke Hulp Toelage, beter bekend als HHT, is een regeling van het Rijk om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in de thuishulp. Deze regeling is in 2017 in een aantal gemeenten van kracht en wordt mogelijk verlengd. Elke gemeente kan bij de Rijksoverheid financiering voor de HHT aanvragen en op deze manier de vraag naar huishoudelijke hulp stimuleren.

Waarom is de HHT geïntroduceerd?

Door de decentralisaties en de bezuinigingen binnen de WMO wordt er in veel gemeenten minder geld beschikbaar gesteld voor huishoudelijke hulp. Dit heeft ertoe geleid dat huishoudelijke hulp in veel gemeenten op een andere manier wordt ingekocht en waardoor in veel gevallen minder uur beschikbaar is.  De HHT is bedoeld om een gedeelte van afname van werkgelegenheid die met deze versobering gepaard gaat, op te vangen. Meer informatie over de HHT treft u op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Hoe werkt de HHT?

HHT zorgt ervoor dat mensen die (extra) ondersteunende dienstverlening willen inkopen, een toelage kunnen ontvangen. Dit wil zeggen dat de gemeente meebetaalt aan de dienstverlening die iemand inkoopt, hiertegenover staat  wel een eigen bijdrage. Een groot aantal gemeenten hebben financiering voor HHT aangevraagd bij het Rijk. Maar de regels, zoals de hoogte van de vergoeding, verschillen per gemeente. De overheid heeft een speciale informatiekaart voor de Huishoudelijke Hulp Toelage hierin leest u meer informatie.

Voor wie is de HHT?

Zoals beschreven verschillen de regels per gemeente. In algemene zin wordt de HHT gebruikt om bij te dragen aan de zelfredzaamheid oftewel de mate waarin iemand zelfstandig thuis kan blijven wonen. Dit kan zijn dat de regeling wordt aangeboden aan mensen die door de bezuinigingen minder hulp ontvangen of ter ondersteuning van mantelzorgers.

Het aanvragen van een HHT is eenvoudig

Ook het aanvragen van HHT verschilt per gemeente en is niet binnen elke gemeente mogelijk. Wilt u weten of in uw gemeente HHT wordt aangeboden? Raadpleeg dan het WMO-loket binnen uw gemeente. U kunt ook bellen met de klantenservice van Axxicom, wij informeren u graag.

Axxicom kan de hulp voor u leveren

Axxicom is als landelijk aanbieder in veel gemeenten actief en is daarom goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u nog vragen over HHT of heeft u een HHT aangevraagd? Neemt u contact met ons op via 0900-9252, wij informeren u graag. (2 cent per minuut, naast uw gebruikelijke belkosten)

HHT in uw regio

De mogelijkheden en regels omtrent de HHT verschillen per gemeenten. In de gemeenten waar Axxicom huishoudelijke hulp levert kunnen wij, indien van toepassing, ook HHT leveren. Op deze pagina treft u een overzicht van de gemeenten waar Axxicom levert, hier treft u meer informatie over de HHT en WMO. Staat uw gemeente er niet bij, kijk dan op de website van uw gemeente. In veel gevallen staat de informatie over HHT onder de WMO. 

In diverse steden wordt de HHT al actief in de praktijk gebracht zoals; Bergen op Zoom, Eindhoven, Den Haag of Haarlem.