Kwaliteit

ISO certificering

Al sinds 2006 is Axxicom Thuishulp in het bezit van het certificaat voor de norm NEN-ISO 9001 en wordt hier jaarlijks door een externe organisatie op gecontroleerd. Zelf controleert Axxicom Thuishulp voortdurend op de normen, maar uiteraard ook op de tevredenheid van de cliënten. Minimaal eens per twee jaar vindt er een klanttevredenheidsonderzoek plaats, waarbij cliënten een vragenlijst toegezonden krijgen (digitaal en per post). Uitkomsten van deze onderzoeken worden gebruikt om te bepalen welke verbeteringen Axxicom Thuishulp kan doorvoeren ten gunste van de klanttevredenheid.

Axxicom Thuishulp is een erkend leerbedrijf

Axxicom biedt jaarlijks op diverse niveaus stageplaatsen aan. We willen graag iedereen een kans bieden om praktijkervaring op te doen, daarom zijn wij al sinds 2007 een erkend leerbedrijf.

Privacyreglement

Wat bij de klant besproken, gehoord of gezien wordt is strikt vertrouwelijk. Axxicom Thuishulp hanteert een privacyreglement, dat ervoor zorgt dat privé-gegevens vertrouwelijk blijven. Ook zijn er strikte regels voor het omgaan met geld van klanten en het aannemen van giften. Eventuele fouten en incidenten worden altijd geregistreerd.

Klachtenreglement

Hoewel Axxicom Thuishulp er alles aan doet om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen gaat er ook wel eens ergens iets mis. Het klachtenreglement van Axxicom Thuishulp voorziet in een laagdrempelige mogelijkheid voor klanten om klachten kenbaar te maken. Axxicom Thuishulp hoort deze klachten graag, uiteraard om de klacht op te lossen, maar vooral om herhaling te voorkomen en als organisatie te kunnen werken aan het continu verbeteren van de dienstverlening.