Onze thuishulp

De dienstverlening van Axxicom

Axxicom levert hulp bij u thuis, op basis van een indicatie die afgegeven is door uw gemeente. Wij zijn er voor iedereen die zelfstandig wil blijven wonen maar hiervoor ondersteuning nodig heeft. De diensten die wij aanbieden zijn huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en zorg op afstand.

Huishoudelijke hulp

Wij bieden u de hulp bij het huishouden die u nodig heeft. Axxicom is een grote landelijke organisatie die in de loop van de jaren veel ervaring heeft opgedaan in het bieden van hulp bij u thuis. We helpen u om zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving te blijven wonen. Wij verrichten allerlei huishoudelijke werkzaamheden en helpen u bij het organiseren van uw huishouden. U stemt met uw huishoudelijke hulp af welke taken u zelf kunt uitvoeren en welke taken de huishoudelijke hulp van u overneemt.

Individuele begeleiding

Axxicom biedt individuele begeleiding bij u thuis. De invulling van deze dienst is afhankelijk van uw indicatie van de gemeente. Hierbij kunt u denken aan hulp bij het aanbrengen van structuur in uw leven en ondersteuning bij dagelijkse activiteiten.

Huishoudelijke Hulp Toelage

Axxicom levert ook hulp vanuit een HHT. Huishoudelijke Hulp Toelage, oftwel HHT, is een regeling die ervoor zorgt dat mensen extra huishoudelijke hulp kunnen inkopen. De gemeente betaalt voor een deel mee aan de hulp die u inkoopt. De regels en de doelgroep die aanspraak kan maken verschilt per gemeente. Klik hier voor meer informatie over HHT.

De hulp waarmee het echt klikt!

Axxicom vindt het belangrijk dat u zich vertrouwd voelt bij uw huishoudelijke hulp. Wij geven u 'klikgarantie'. Is er geen klik? Dan bespreken wij dit en gaan wij op zoek naar een medewerker die beter bij u past.

Eigen bijdrage en het CAK

Voor de ondersteuning die u vanuit Axxicom ontvangt, bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van dit bedrag wordt door de gemeente vastgesteld en is onder meer afhankelijk van uw inkomen, de gezinssamenstelling en het aantal uur verleende ondersteuning. Wij sturen deze gegevens naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. Wanneer u diensten afneemt in de vorm van een algemene voorziening of via HHT factureren wij de eigen bijdragen in enkele gemeenten rechtstreeks aan onze klanten.

Het CAK stuurt u een nota voor de eigen bijdrage. U betaalt dus niet aan Axxicom, maar aan het CAK. Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met uw gemeente of bellen met het gratis informatienummer van het CAK: 0800-19 25. Meer informatie vindt u ook op www.hetcak.nl.