Kwaliteit

ISO certificering

De werkzaamheden van onze medewerkers voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. Al sinds 2006 is Axxicom in het bezit van het certificaat voor de norm NEN-ISO 9001 en wordt hier jaarlijks door een externe organisatie op gecontroleerd. Zelf controleert Axxicom voortdurend op de normen, maar uiteraard ook op de tevredenheid van de cliënten. Minimaal 1 keer per 2 jaar vindt er een klanttevredenheidsonderzoek plaats, waarbij cliënten een vragenlijst toegezonden krijgen (digitaal en per post). Uitkomsten van deze onderzoeken worden gebruikt om te bepalen welke verbeteringen Axxicom kan doorvoeren ten gunste van de klanttevredenheid.

Axxicom Thuishulp is een erkend leerbedrijf

Axxicom biedt jaarlijks op diverse niveaus stageplaatsen aan. We willen graag iedereen een kans bieden om praktijkervaring op te doen, daarom zijn wij al sinds 2007 een erkend leerbedrijf.

Privacyreglement Axxicom

Privacy is ontzettend belangrijk bij Axxicom. Wat bij de cliënt besproken, gehoord of gezien wordt is strikt vertrouwelijk. Axxicom hanteert een privacyreglement, dat ervoor zorgt dat privé-gegevens vertrouwelijk blijven. Ook zijn er strikte regels voor het omgaan met geld van cliënten en het aannemen van giften. Eventuele fouten en incidenten worden altijd geregistreerd.

Klachtenreglement Axxicom

Hoewel Axxicom er alles aan doet om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen gaat er ook wel eens ergens iets mis. Het klachtenreglement van Axxicom voorziet in een laagdrempelige mogelijkheid voor cliënten om klachten kenbaar te maken. Axxicom hoort deze klachten graag, uiteraard om de klacht op te lossen, maar vooral om herhaling te voorkomen en als organisatie te kunnen werken aan het continu verbeteren van de dienstverlening.