Certificaten

ISO

Al sinds 2006 is Axxicom in het bezit van het certificaat voor de norm NEN-ISO 9001 en wordt hier jaarlijks door een externe organisatie op gecontroleerd. Zelf controleert Axxicom voortdurend op de normen, maar uiteraard ook op de tevredenheid van de cliënten. Eens per twee jaar vindt er een klanttevredenheidsonderzoek plaats, waarbij cliënten een vragenlijst toegezonden krijgen (digitaal en per post). Uitkomsten van deze onderzoeken worden gebruikt om te bepalen welke verbeteringen Axxicom kan doorvoeren ten gunste van de klanttevredenheid.

Axxicom is een erkend leerbedrijf

Axxicom is sinds 2007 een erkend leerbedrijf en biedt jaarlijks stageplekken op diverse niveaus aan. Axxicom heeft een erkenning ontvangen van Calibiris en is geregistreerd en erkend als leerbedrijf .